Dustifierade Axis-enheter från Dust-Vikings har uppdaterats!

 Axis Maus Back B

Dustifierade Allies-enheter från Dust-Vikings har uppdaterats!

Allies Humber IV Back

Här är första PDF-dokumentet med Axis-enheter från Dust-Vikings!

PropagandaWagen back

Inom SSU finns det gamla ordspråket "Kvantitet är en kvalité i sig själv" och ingen annan stridsvagn har producerats i större antal än T34:an!

T 34